Tommi Ketonen

                     l a s i t a i t e i l i j a

                    t a t u o i n t i a r t i s t i

                    y r i t t ä j ä

                    k e l l o s e p p äTällä sivustolla Ketosta kuvataan lähinnä lasitaiteilijana 

*Verkkokauppa työn alla / Web Shop in progress*